Cena miedzi na LME spadła do 7225,25 za tonę

14-05-2013 15:35
14.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7225,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7195,25 3 mies. 7225,25

Aluminium natychmiast 1825,2599,7 proc. 3 mies. 1852,50

Nikiel natychmiast 15102,50 3 mies. 15182,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1813,75 3 mies. 1848,50

</PRE>

(PAP)