Cena miedzi na LME spadła do 7125,25 za tonę

16-05-2013 15:35
16.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7125,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7095,25 3 mies. 7125,25

Aluminium natychmiast 1802,2599,7 proc. 3 mies. 1834,25

Nikiel natychmiast 14767,50 3 mies. 14897,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1789,75 3 mies. 1820,25

</PRE>

(PAP)