Cena miedzi na LME spadła do 7105,25 za tonę

30-04-2013 15:31
30.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7105,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7073,25 3 mies. 7105,25

Aluminium natychmiast 1805,0099,7 proc. 3 mies. 1846,25

Nikiel natychmiast 15197,50 3 mies. 15252,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1853,75 3 mies. 1887,50

</PRE>

(PAP)