Cena miedzi na LME spadła do 7090,50 za tonę

17-04-2013 15:34
17.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7090,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7066,00 3 mies. 7090,50

Aluminium natychmiast 1855,2599,7 proc. 3 mies. 1887,50

Nikiel natychmiast 15337,50 3 mies. 15402,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1835,25 3 mies. 1871,50

</PRE>

(PAP)