Cena miedzi na LME spadła do 7004,00 za tonę

19-06-2013 15:30
19.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7004,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6972,25 3 mies. 7004,00

Aluminium natychmiast 1792,2599,7 proc. 3 mies. 1836,75

Nikiel natychmiast 14007,50 3 mies. 14102,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1834,75 3 mies. 1870,50

</PRE>

(PAP)