Cena miedzi na LME spadła do 6920,25 za tonę

03-07-2013 15:20
03.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6920,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6921,50 3 mies. 6920,25

Aluminium natychmiast 1774,2599,7 proc. 3 mies. 1817,25

Nikiel natychmiast 13802,50 3 mies. 13865,00

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1851,25 3 mies. 1876,75

</PRE>

(PAP)