Cena miedzi na LME spadła do 6919,50 za tonę

15-07-2013 15:14
15.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6919,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6891,25 3 mies. 6919,50

Aluminium natychmiast 1761,2599,7 proc. 3 mies. 1805,50

Nikiel natychmiast 13377,50 3 mies. 13452,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1855,75 3 mies. 1890,50

</PRE>

(PAP)