Cena miedzi na LME spadła do 6886,00 za tonę

18-07-2013 15:38
18.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6886,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6855,25 3 mies. 6886,00

Aluminium natychmiast 1752,7599,7 proc. 3 mies. 1797,00

Nikiel natychmiast 13882,50 3 mies. 13977,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1821,25 3 mies. 1856,00

</PRE>

(PAP)