Cena miedzi na LME spadła do 6835,25 za tonę

20-06-2013 15:28
20.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6835,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6807,75 3 mies. 6835,25

Aluminium natychmiast 1748,2599,7 proc. 3 mies. 1794,25

Nikiel natychmiast 13742,50 3 mies. 13812,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1794,75 3 mies. 1832,00

</PRE>

(PAP)