Cena miedzi na LME spadła do 6727,75 za tonę

09-07-2013 15:59
09.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6727,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6718,75 3 mies. 6727,75

Aluminium natychmiast 1739,7599,7 proc. 3 mies. 1786,50

Ołów natychmiast 2028.50 3 mies. 2047.00

Nikiel natychmiast 13157,50 3 mies. 13242,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1818,75 3 mies. 1858,50

</PRE>

(PAP)