Cena miedzi na LME spadła do 6675,50 za tonę

24-06-2013 15:38
24.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6675,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6637,25 3 mies. 6675,50

Aluminium natychmiast 1728,7599,7 proc. 3 mies. 1775,75

Nikiel natychmiast 13637,50 3 mies. 13727,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1783,75 3 mies. 1820,75

</PRE>

(PAP)