Celem RPP w '14 CPI na poziomie 2,5 proc. + 1 pp; ważna elastyczność - strategia na '14

12-09-2013 14:06
12.09. Warszawa (PAP) - W 2014 roku podstawowym celem polityki pieniężnej pozostanie średniookresowe stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. + 1 punkt procentowy, co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu - wynika z założeń polityki pieniężnej na rok 2014 opublikowanych w czwartek.

"Parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym" - napisano w dokumencie.

W założeniach zaznaczono, że w swoich decyzjach Rada będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie.

"Decydując o stopniu restrykcyjności polityki pieniężnej, Rada będzie także nadal brała pod uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej" - napisano.

Rada zastrzega, że w przypadku gwałtownej eskalacji kryzysu w otoczeniu Polski i pojawienia się poważnych zaburzeń na krajowym rynku finansowym, dopuszcza się możliwość elastycznego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej, w szczególności stosowania operacji otwartego rynku na różne okresy, jak również dostosowania typów zabezpieczeń do sytuacji na rynkach.(PAP)

jba/ gor/