Celem noweli ustawy o NBP nie jest możliwość fin. deficytu budżetowego przez NBP - MF (opis)

21-08-2013 13:09
21.08. Warszawa (PAP) - Intencją planowanej nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim nie jest wprowadzenie możliwości finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Umożliwienie sprzedaży i zakupu długu przez NBP związane jest z funkcjonowanie banku jako tzw. pożyczkodawcy ostatniej szansy.

"Zaproponowana w przedmiotowym projekcie zmiana art. 48 obecnej ustawy o Narodowym Banku Polskim, umożliwiająca sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez Narodowy Bank Polski nie tylko w operacjach otwartego rynku, ma na celu rozszerzenie narzędzi NBP w związku z funkcjonowaniem banku centralnego jako tzw. pożyczkodawcy ostatniej szansy" - wyjaśnia resort finansów.

"Intencją zmienianego przepisu nie jest wprowadzenie możliwości finansowania przez NBP deficytu budżetowego" - dodaje.

MF przypomina, że zgodnie z "Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne członków UE pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów rządom. Zakazane jest również nabywanie bezpośrednio od nich przez bank centralny strefy euro lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych. Także polska konstytucja mówi, że ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

"Działania regulacyjne prowadzone w przedmiotowym zakresie projektu założeń były podejmowane we współpracy z NBP" - informuje resort.

Projekt założeniach do nowelizacji ustawy o NBP zakłada też wprowadzenia dwukadencyjności Rady Polityki Pieniężnej oraz możliwości odwoływania członków Rady za podjęcie działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską.

MF chce też, żeby RPP nie przyjmowała sprawozdania finansowego NBP, a jedynie dostawała dokument do wiadomości.

Dodatkowo zmiany zakładają, że bank centralny będzie mógł reprezentować Polskę w organizacjach międzynarodowych nie tylko na zasadzie członkostwa, ale także współpracy oraz ponosił związane z tym koszty.

Rząd ma zająć się nowelizacją ustawy w IV kwartale br. (PAP)

bg/ ana/