Budowlanka odbija od dna; wskaźniki koniunktury rosną w II kw. '13 - IRG SGH

09-05-2013 12:13
09.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie w II kwartale 2013 r. wzrósł o 45 pkt., co można tłumaczyć sezonowością - podał w czwartek w komunikacie Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

"Wskaźnik koniunktury zwiększył się aż o 45 punktów w porównaniu z poprzednim kwartałem i wynosi +0,2. Wzrost wskaźnika w II kwartale w stosunku do I kwartału wynika z sezonowości branży budowlanej, lecz obecnie jest wyjątkowo wysoki. Podobnie wysoki wzrost był obserwowany w 2002 i 2003 roku, gdy budownictwo wychodziło z głębokiego załamania koniunktury. Efektem tak wysokiej wartości wskaźnika jest odwrócenie funkcji trendu. Jednak chociaż obecne wyniki są niewątpliwie satysfakcjonujące, należy je traktować jako zmianę in plus jeszcze nie utrwaloną" - napisano w raporcie.

IRG pisze, że najwyższe wskaźniki koniunktury występują w grupach zakładów: budujących drogi kołowe i szynowe, zatrudniających ponad 100 pracowników oraz w przedsiębiorstwach państwowych.

"W przeważającej części analizowanych grup zakładów salda produkcji są dodatnie, zatem ogólna wielkość produkcji budownictwa zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Co więcej, prognozy na III kwartał są jeszcze lepsze niż obecne wyniki" - napisano.

W porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyło się zarówno ogólne saldo zamówień firm budowlanych, jak saldo zamówień krajowych.

"Zatem obecnie w portfelach zakładów budowlanych jest więcej zamówień. W tym zakresie prognozy na nadchodzący kwartał są jeszcze bardziej optymistyczne niż obecne oceny. Nie zmieniła się bardzo niekorzystna sytuacja w zakresie inwestycji. We wszystkich analizowanych grupach zakładów salda inwestycji są dwucyfrowymi liczbami ujemnymi" - napisano. (PAP)

map/ ana/