BŚ obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w '13 do 1,0 proc. (opis)

13-06-2013 15:56
13.06. Warszawa (PAP) - Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 roku do 1,0 proc. z 1,6 proc. prognozowanych w styczniu - wynika z czerwcowego raportu regionalnego BŚ, opublikowanego w czwartek.

Na 2014 rok prognozowane jest odbicie tempa wzrostu PKB do 2,0 proc.

"Przyczyny spowolnienia w 2013 r. są cykliczne, a nie strukturalne. Na spowolnienie składają się czynniki zewnętrzne, czyli głównie sytuacja w strefie euro, ale także nasze, krajowe, w szczególności spadek inwestycji i konsumpcji" - powiedziała podczas prezentacji raportu ekonomistka polskiego oddziału Banku Światowego Ewa Korczyc.

"Sytuacji nie poprawia też obraz rynku pracy, gdzie naszym zdaniem sytuacja będzie trudna do połowy 2014 r." - dodała.

"W drugiej połowie roku spodziewamy się poprawy konsumpcji, m.in. w skutek obniżek stóp procentowych. Ponadto przyspieszenie gospodarki od II poł. 2013 r. i 2014 r. wiążemy z poprawą sytuacji w strefie euro" - powiedziała Korczyc.

Bank Światowy spodziewa się utrzymania luźnej polityki pieniężnej w regionie.

"W przypadku Polski, o ile przestrzeń wsparcia gospodarki po stronie fiskalnej jest niewielka, to jest pewna przestrzeń po stronie polityki pieniężnej. Nie sądzę, by dalsze obniżki groziły odpływem kapitału" - powiedziała Korczyc.

W czwartek Bank Światowy przedstawił czerwcową edycję EU11 Regular Economic Report, poświęconego 10 nowym członkom UE i Chorwacji. Raport publikowany jest dwa razy w roku.

Dla regionu UE-11 bank prognozuje przyspieszenie wzrostu PKB z 0,8 proc. w 2013 r. do 2,0 proc. w 2014 r.

"Główne ryzyka z naszymi prognozami dla regionu są związane z sytuacją w strefie euro. Jeśli tam recesja będzie się przedłużać, to zaszkodzi wzrostowi w regionie CE-11. Mamy jednak nadzieję, że ryzyka się nie zmaterializują" - powiedziała podczas prezentacji raportu Gallina Vincelette, starsza ekonomistka BŚ.

Poniżej prognozy Banku Światowego.

<PRE> '13 '14UE11 0,8 2,0Bułgaria 1,2 2,1Chorwacja -0,4 1,5Czechy -0,4 1,6Estonia 3,0 4,0Łotwa 3,6 4,1Litwa 3,0 3,5Węgry 0,3 1,5Polska 1,0 2,0Rumunia 1,7 2,2Słowenia -2,3 -0,1Słowacja 0,7 2,0</PRE>(PAP)

fdu/ bg/ ana/