Brak podstaw do prognozowania niższych zbiorów zbóż w '13 niż w '12 - prezes KFPZ (opinia)

20-05-2013 14:44
20.05. Warszawa (PAP) - Brak jest podstaw, aby prognozować, że zbiory zbóż w 2013 r. będą niższe niż w 2012 r. - powiedział PAP prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafał Mładanowicz.

"Wiosna była opóźniona o ponad miesiąc, jednak nie możemy - biorąc przykład z roku poprzedniego - prognozować niższych zbiorów. Dzisiaj już wiadomo, że zboża jare rozwijają się prawidłowo, bo jeżeli chodzi o przezimowanie, to zima nie wyrządziła większych start. Pszenica i pszenżyto przezimowały dobrze, żyto na niektórych plantacjach zredukowało ilość pędów ale nie ma podstaw do znacznego obniżenia plonów. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to zasiewy są zaawansowane na 85 proc." - powiedział w poniedziałek PAP Mładanowicz.

"Nie ma obecnie podstaw prognozowania, że zbiory w 2013 r. będą niższe niż przed rokiem. Musimy jednak pamiętać, że plon obecnie wchodzi w krytyczny moment początku kłoszenia i ma największe zapotrzebowanie na opady deszczu" - dodał.

Z danych GUS wynika, że zbiory zbóż w 2012 r. ogółem wyniosły ok. 28,5 mln ton, czyli o 6,6 proc. więcej rdr.

Nikodem Chinowski (PAP)

nik/ asa/