Barometr Carrefour - Wskaźnik koniunktury konsumenckiej w V spadł do -15,5 pkt. z -14,8 pkt.

15-05-2013 12:39
15.05. Warszawa (PAP) - Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej spadł w maju do minus 15,5 pkt z minus 14,8 pkt. w kwietniu - wynika z badania przeprowadzonego przez IBnGR.

"Majowa wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -15,5 punktu (w skali od -100 do +100). Oznacza to spadek wartości Barometru w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 0,7 punktu i dalsze utrzymywanie się jego wartości poniżej zera, co wskazuje na niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej. Warto jednak zaznaczyć, że średnia wartość Barometru Carrefour w 2013 roku jest wyższa niż średnia dla roku 2012" - napisano w raporcie.

"Na zmianę wartości Barometru negatywnie wpłynęły: obniżenie skłonności konsumentów do zakupów, spadek bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, spadek dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek inflacji" - dodano.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) - pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej - korzystną. (PAP)

nik/ ana/