Barometr Carrefour - wskaźnik koniunktury konsumenckiej w IV wyniósł minus 14,8 pkt

16-04-2013 13:34
16.04. Warszawa (PAP) - Barometr Carrefour - wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł w kwietniu minus 14,8 punktów i wzrósł w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 4,9 pkt. - wynika z badania przeprowadzonego przez IBnGR.

"Kwietniowa wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -14,8 punktu (w skali od -100 do +100). Oznacza to wzrost wartości Barometru w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 4,9 punktu i dalsze utrzymywanie się jego wartości poniżej zera, co oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że był to już drugi z rzędu przyrost wartości naszego wskaźnika" - napisano w raporcie.

"Na zmianę wartości Barometru pozytywnie wpłynęły: nominalny wzrost wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek inflacji oraz nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: realny spadek dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw" - dodano.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) - pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej - korzystną. (PAP)

map/ asa/