Banki w V obniżyły oprocentowanie kredytów na nieruchomości i konsumpcyjnych - NBP

28-06-2013 18:55
28.06. Warszawa (PAP) - Banki w maju obniżyły oprocentowanie złotowych kredytów dla gospodarstw domowych na nieruchomości oraz kredytów konsumpcyjnych, a także kredytów ogółem dla przedsiębiorstw - wynika z danych NBP.

Poniżej oprocentowanie kredytów ogółem.

<TAB> maj 12 kwi 13 maj 13ogółem 8,7% 7,5% 7,3%</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów złotowych dla gospodarstw domowych.

<TAB>Kategoria Termin maj 12 kwi 13 maj 13w rachunku bieżącym 12,6% 12,0% 11,9%konsumpcyjne karty kredytowe 17,7% 15,9% 15,3% do 1 roku włącznie 11,8% 10,5% 10,0% pow. 1 roku do 5 lat wł. 14,7% 14,4% 14,1% powyżej 5 lat 14,1% 13,4% 13,1% ogółem 15,0% 14,2% 13,8%na nieruchomości mieszkaniowe do 5 lat włącznie 7,9% 8,2% 8,0% powyżej 5 lat 6,9% 5,7% 5,4% ogółem 6,9% 5,7% 5,5%na inne cele do 1 roku włącznie 7,7% 6,9% 6,8% pow. 1 roku do 5 lat wł. 9,4% 8,0% 7,9% powyżej 5 lat 7,9% 6,8% 6,6% ogółem 8,2% 7,0% 6,9%ogółem 9,6% 8,3% 8,0%</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw.

<TAB>Termin maj 12 kwi 13 maj 13w rachunku bieżącym 6,7% 5,5% 5,3%karty kredytowe 8,2% 8,6% 9,0%do 1 roku włącznie 6,3% 5,4% 5,3%pow. 1 roku do 5 lat wł. 7,3% 5,9% 5,7%powyżej 5 lat 6,8% 5,7% 5,6%ogółem bez rach. bież. 6,9% 5,8% 5,6%</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów w euro.

<TAB>Sektor Kategoria Termin maj 12 kwi 13 maj 13dla gospodarstw domowych rachunki bieżące 3,0% 2,7% 2,6% konsumpcyjne ogółem 4,8% - - rzeczywista stopa procentowa 5,8% - - na nieruchomości mieszkaniowe ogółem 3,5% 3,2% 3,4% rzeczywista stopa procentowa 3,8% 3,4% 3,8% na inne cele 4,0% 3,1% 2,4% ogółem bez rachunków bieżących 3,6% 3,2% 2,9%dla przedsiębiorstw rachunki bieżące* 2,1% 1,8% 1,9% o wysokości do 1 miliona EUR włącznie 2,3% 2,1% 2,3% o wysokości powyżej 1 miliona EUR 5,8% 2,9% 3,2% ogółem bez rachunków bieżących 4,5% 2,8% 2,9%ogółem 4,4% 2,8% 2,9%</TAB>(PAP)

fdu/