Bank Japonii podtrzymuje założenia polityki pieniężnej

22-05-2013 09:39
22.05. Tokio (PAP/Bloomberg) - Bank Japonii nie zmienił założeń prowadzonej polityki pieniężnej - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia w środę.

Bank podtrzymał zobowiązanie do prowadzenia operacji otwartego rynku w celu utrzymania wzrostu bazy monetarnej o 60-70 bln jenów rocznie.

Zobowiązanie to zostało zadeklarowane jako cel polityki prowadzonej przez Bank Japonii na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Haruhiko Kurodę w kwietniu 2013 r.

BoJ odszedł tym samym od polityki zmiany stóp procentowych.

Bank Japonii zmienił bieżącą ocenę gospodarki z "przestała się osłabiać i wykazuje pierwsze oznaki ożywienia" na "rozpoczyna się ożywienie".

Zauważono także pierwsze symptomy wzrostu oczekiwań inflacyjnych.

Po posiedzeniu banku gubernator BoJ Haruhiko Kuroda powiedział, że nie spodziewa się dużego wzrostu rentowności papierów dłużnych.

Dodał, że zmienność na rynku obligacji nie ma na razie negatywnego wpływu na gospodarkę.

Kuroda ocenił, że konieczne jest unikanie nadmiernej zmienności na rynku obligacji. Zadeklarował, że BoJ dostosuje operacje odkupu obligacji jeśli będzie to konieczne.(PAP)

aj/ jtt/