AXA PTE SA wybór biegłego rewidenta

08-08-2013 12:14
08.08. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Stosownie do § 12 pkt 6) oraz §16 ust. 1 pkt 8) w związku z §18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (DZ.U. z 2011 r. Nr 90 poz. 520) Zarząd AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje, że w dniu 7 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Towarzystwa oraz AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2013 - spółki Mazars Expertise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

kom abs