Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

22-04-2013 17:12
22.04. Warszawa (PAP) - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 44, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 16 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r., nr 90, poz. 520 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 roku Pan Paweł Klimkowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A.

kom abs/