Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

04-07-2013 09:16
04.07. Warszawa (PAP) - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, wykonując obowiązki przewidziany w § 18 ust. 4 w zw. z § 12 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), informuje, iż za dzień wyceny 2 lipca 2013 roku dokonanej w dniu 3 lipca 2013 roku, nastąpiło dostosowanie działalności Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK do zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, o których mowa w art. 142 ust. 2 pkt 5 i art. 144 pkt 2 ustawy z dniu 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).

kom abs/