AMPLICO PTE SA informuje

22-05-2013 16:46
22.05. Warszawa (PAP) - AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z § 16 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, Amplico PTE S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2013 r. nastąpiło przeniesienie własności akcji stanowiących 50% kapitału zakładowego Amplico PTE S.A. ze spółki American Life Insurance Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych do spółki MetLife Global Holding Company I GmbH z siedzibą w Szwajcarii.

kom abs