AMPLICO OFE informuje

18-07-2013 16:38
18.07. Warszawa (PAP) - AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Amplico OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY informuje, że na dzień wyceny 17 lipca 2013 roku dokonanej w dniu 18 lipca 2013 roku, nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

kom pif/