Aktywa netto OFE wzrosły we wrześniu o 2,11 proc. mdm, do 292 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

02-10-2013 09:39
02.10. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły we wrześniu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 2,11 proc., do 292 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do września 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 15,64 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały wzrost aktywów netto. Najmocniej, bo o 2,32 proc., wzrosły aktywa netto Pekao OFE, najmniej (o 1,88 proc.) Allianz PTE.

Wszystkie fundusze zanotowały we wrześniu 2013 roku wzrost wartości jednostki rozrachunkowej miesiąc do miesiąca. Największy wzrost procentowy zanotował w tym miesiącu Pekao OFE (o 1,92 proc. mdm), a najmniejszy Allianz PTE (1,40 proc. mdm).

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 09.2013 08.2013 07.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 292 013 051 469 285 987 026 963 281 421 517 808zmiana rdr 15,64% 15,87% 15,94%zmiana mdm 2,11% 1,62% 3,41%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 09.2013 08.2013 07.2013

Aegon OFE 12 333 082 528 12 099 866 862 11 930 517 969zmiana rdr 14,1% 14,6% 14,6%zmiana mdm 1,93% 1,42% 3,27%Amplico PTE 23 263 624 441 22 784 177 876 22 451 987 617zmiana rdr 16,2% 16,3% 16,6%zmiana mdm 2,10% 1,48% 3,55%AXA OFE 18 260 756 001 17 927 583 589 17 652 529 340zmiana rdr 14,9% 15,2% 15,5%zmiana mdm 1,86% 1,56% 3,29%Aviva PTE 65 428 030 072 64 105 461 791 62 979 238 219zmiana rdr 14,6% 14,8% 14,7%zmiana mdm 2,06% 1,79% 3,17%Allianz PTE 8 878 518 848 8 714 733 054 8 554 444 537zmiana rdr 16,2% 16,8% 16,7%zmiana mdm 1,88% 1,87% 3,37%Generali OFE 14 664 521 506 14 348 780 621 14 143 265 028zmiana rdr 15,4% 15,3% 15,9%zmiana mdm 2,20% 1,45% 3,59%ING OFE 70 093 082 181 68 563 117 713 67 524 756 809zmiana rdr 16,4% 16,7% 16,9%zmiana mdm 2,23% 1,54% 3,65%Nordea OFE 13 170 757 635 12 910 046 073 12 708 728 323zmiana rdr 17,2% 17,5% 17,6%zmiana mdm 2,02% 1,58% 3,51%Pekao OFE 4 399 052 528 4 299 142 924 4 218 507 686zmiana rdr 16,4% 16,3% 15,9%zmiana mdm 2,32% 1,91% 3,37%PKO BP Bankowy OFE 12 860 607 207 12 606 369 096 12 372 393 759zmiana rdr 45,5% 45,7% 45,8%zmiana mdm 2,02% 1,89% 29,53%Pocztylion OFE 5 553 545 389 5 434 522 346 5 352 957 663zmiana rdr 16,3% 16,4% 16,5%zmiana mdm 2,19% 1,52% 3,55%PZU Złota Jesień OFE 39 189 638 598 38 357 738 474 37 769 070 775zmiana rdr 15,5% 15,7% 15,8%zmiana mdm 2,17% 1,56% 3,21%Warta OFE 3 917 834 535 3 835 486 544 3 763 120 083zmiana rdr 15,9% 16,0% 15,7%zmiana mdm 2,15% 1,92% 3,50%</TAB>Poniżej zestawienie wartości jednostki rozrachunkowej poszczególnych OFE (w zł).

<TAB>Fundusz 09.2013 08.2013 07.2013

Aegon OFE 34,45 33,92 33,56zmiana rdr 10,3% 11,0% 11,1%zmiana mdm 1,56% 1,07% 2,69%Amplico PTE 34,88 34,30 33,94zmiana rdr 12,0% 12,3% 12,7%zmiana mdm 1,69% 1,06% 2,94%AXA OFE 35,31 34,81 34,4zmiana rdr 10,55% 11,11% 11,33%zmiana mdm 1,44% 1,19% 2,66%Aviva PTE 35,34 34,74 34,25zmiana rdr 11,1% 11,5% 11,4%zmiana mdm 1,73% 1,43% 2,70%Allianz PTE 34,10 33,63 33,18zmiana rdr 11,5% 12,5% 12,6%zmiana mdm 1,40% 1,36% 2,72%Generali OFE 36,92 36,27 35,9zmiana rdr 10,7% 10,8% 11,3%zmiana mdm 1,79% 1,03% 2,92%ING OFE 38,75 38,05 37,63zmiana rdr 12,0% 12,5% 12,7%zmiana mdm 1,84% 1,12% 3,07%Nordea OFE 37,41 36,81 36,39zmiana rdr 13,0% 13,5% 13,6%zmiana mdm 1,63% 1,15% 2,91%Pekao OFE 33,89 33,25 32,74zmiana rdr 12,1% 12,2% 11,8%zmiana mdm 1,92% 1,56% 2,70%PKO BP Bankowy OFE 34,82 34,26 33,75zmiana rdr 12,3% 12,7% 12,7%zmiana mdm 1,63% 1,51% 3,02%Pocztylion OFE 32,78 32,22 31,83zmiana rdr 11,8% 12,1% 12,2%zmiana mdm 1,74% 1,23% 2,84%PZU Złota Jesień OFE 35,79 35,15 34,74zmiana rdr 11,8% 12,2% 12,3%zmiana mdm 1,82% 1,18% 2,72%Warta OFE 36,43 35,79 35,33zmiana rdr 11,7% 12,0% 12,0%zmiana mdm 1,79% 1,30% 2,88%Średni wynik mdm 1,57% 1,16% 2,63%</TAB>(PAP)

pr/ ana/