Aktywa netto OFE spadły w czerwcu o 3,01 proc. mdm, do 272,1 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

02-07-2013 07:00
02.07. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły w czerwcu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 3,01 proc., do 272,147 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do czerwca 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 12,89 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały spadek aktywów netto. Najmocniej, bo o 3,20 proc., spadły aktywa netto PKO BP Bankowy OFE, najmniej (o 2,64 proc.) Pocztylion OFE.

Wszystkie fundusze zanotowały w czerwcu 2013 roku spadek wartości jednostki rozrachunkowej miesiąc do miesiąca. Największy spadek procentowy zanotowały w tym miesiącu PKO BP Bankowy OFE (o 3,48 proc.) oraz Pocztylion OFE (po 2,48 proc.).

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 06.2013 05.2013 04.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 272 146 739 656 280 584 275 026 271 843 887 931zmiana rdr 12,89% 20,45% 14,36%zmiana mdm -3,01% 3,22% 0,83%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE 11 552 994 963 11 906 048 092 11 577 231 011zmiana rdr 11,8% 19,2% 13,6%zmiana mdm -2,97% 2,84% 0,60%Amplico PTE 21 682 496 669 22 328 234 597 21 647 853 023zmiana rdr 13,7% 21,2% 15,5%zmiana mdm -2,89% 3,14% 0,82%AXA OFE 17 090 071 972 17 592 180 120 17 087 711 246zmiana rdr 12,7% 19,8% 14,1%zmiana mdm -2,85% 2,95% 1,05%Aviva PTE 61 045 689 141 63 056 173 190 61 272 030 866zmiana rdr 11,8% 19,5% 13,8%zmiana mdm -3,19% 2,91% 0,89%Allianz PTE 8 275 776 057 8 532 589 501 8 292 845 346zmiana rdr 13,8% 21,8% 16,1%zmiana mdm -3,01% 2,89% 0,74%Generali OFE 13 653 097 839 14 042 857 321 13 618 476 275zmiana rdr 12,8% 19,9% 13,8%zmiana mdm -2,78% 3,12% 0,50%ING OFE 65 148 348 985 67 136 189 186 64 965 059 913zmiana rdr 13,5% 21,3% 14,6%zmiana mdm -2,96% 3,34% 0,91%Nordea OFE 12 277 545 254 12 652 726 779 12 187 435 815zmiana rdr 14,7% 22,3% 15,9%zmiana mdm -2,97% 3,82% 1,17%Pekao OFE 4 080 891 242 4 205 114 927 4 058 221 783zmiana rdr 12,9% 20,2% 13,7%zmiana mdm -2,95% 3,62% 0,43%PKO BP Bankowy OFE 9 551 591 573 9 867 592 527 9 560 204 064zmiana rdr 13,6% 21,4% 15,5%zmiana mdm -3,20% 3,22% 1,18%Pocztylion OFE 5 169 222 923 5 309 605 478 5 142 390 370zmiana rdr 13,4% 20,5% 14,5%zmiana mdm -2,64% 3,25% 0,88%Polsat OFE 2 388 697 116 2 465 562 740 2 401 098 352zmiana rdr 11,9% 19,2% 13,8%zmiana mdm -3,12% 2,68% 0,99%PZU Złota Jesień OFE 36 594 295 651 37 737 320 572 36 408 190 642zmiana rdr 12,5% 20,0% 13,7%zmiana mdm -3,03% 3,65% 0,54%Warta OFE 3 636 020 272 3 752 079 997 3 625 139 225zmiana rdr 12,6% 20,1% 14,0%zmiana mdm -3,09% 3,50% 0,66%</TAB>Poniżej zestawienie wartości jednostki rozrachunkowej poszczególnych OFE (w zł).

<TAB>Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE 32,68 33,78 32,87zmiana rdr 8,7% 15,7% 10,3%zmiana mdm -3,26% 2,77% 0,34%Amplico PTE 32,97 34,05 33,06zmiana rdr 10,3% 17,3% 11,9%zmiana mdm -3,17% 2,99% 0,55%AXA OFE 33,51 34,59 33,65zmiana rdr 8,98% 15,61% 10,65%zmiana mdm -3,12% 2,79% 0,72%Aviva PTE 33,35 34,54 33,60zmiana rdr 8,9% 16,3% 11,0%zmiana mdm -3,45% 2,80% 0,60%Allianz PTE 32,30 33,41 32,51zmiana rdr 10,1% 17,7% 12,2%zmiana mdm -3,32% 2,77% 0,40%Generali OFE 34,88 36,00 34,96zmiana rdr 8,6% 15,2% 9,4%zmiana mdm -3,11% 2,97% 0,14%ING OFE 36,51 37,75 36,58zmiana rdr 9,8% 17,2% 10,7%zmiana mdm -3,28% 3,20% 0,58%Nordea OFE 35,36 36,54 35,24zmiana rdr 11,2% 18,4% 12,3%zmiana mdm -3,23% 3,69% 0,89%Pekao OFE 31,88 32,95 31,83zmiana rdr 9,3% 16,4% 10,0%zmiana mdm -3,25% 3,52% 0,13%PKO BP Bankowy OFE 32,76 33,94 32,92zmiana rdr 10,1% 17,3% 11,7%zmiana mdm -3,48% 3,10% 0,92%Pocztylion OFE 30,95 31,89 30,92zmiana rdr 9,5% 16,3% 10,5%zmiana mdm -2,95% 3,14% 0,59%Polsat OFE 34,99 36,24 35,31zmiana rdr 23,8% 14,6% 9,4%zmiana mdm -3,45% 2,63% 0,63%PZU Złota Jesień OFE 33,82 34,97 33,78zmiana rdr 9,4% 16,6% 10,5%zmiana mdm -3,29% 3,52% 0,30%Warta OFE 34,34 35,54 34,37zmiana rdr 9,4% 16,6% 10,8%zmiana mdm -3,38% 3,40% 0,38%Średni wynik mdm -3,02% 2,89% 0,47%</TAB>(PAP)

pr/