Aegon PTE SA uchwały podjęte na ZWZA 30 kwietnia 2013 roku

30-04-2013 13:43
30.04. Warszawa (PAP) - AEGON OFE - komunikat

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informuje,że w dniu 30 kwietnia 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AEGON PTE S.A. w tym dniu:zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w roku obrotowym 2012;

zatwierdziło sprawozdanie finansowe AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2012;

podjęło uchwałę o podziale zysku AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przekazaniu go w całości na kapitał zapasowy Spółki;

zatwierdziło sprawozdanie finansowe AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2012;

zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012;

udzieliło Jackowi Kuczewskiemu, byłemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 października 2012 roku;

udzieliło Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

kom abs/