Aegon OFE stopa zwrotu

03-04-2013 08:36
03.04. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI STOPY ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGOZA OKRES OD 31-03-2010 DO 29-03-2013

<TAB>Nazwa otwartego funduszu emerytalnego AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców KRS 0000028767

Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego 32,76

Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami 28,42

Stopa zwrotu 15,27%</TAB>kom mra