Aby zrównoważyć finanse FUS potrzeba 21 mln ubezpieczonych - ministerstwo pracy

13-03-2013 11:34
13.03. Warszawa (PAP) - Aby zrównoważyć finanse FUS potrzeba 21 mln ubezpieczonych, nie pobierających świadczeń - ocenia ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Szacuje się, że aby wpływy składkowe do FUS oraz dotacja celowa na świadczenia refundowane z budżetu państwa pokryły wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wydatki na świadczenia z FUS, odpis na ZUS oraz koszty prewencji rentowej i wypadkowej) bez konieczności dotacji z budżetu państwa oraz bez refundacji składek przekazanych do OFE, w 2013 r. liczba ubezpieczonych musiałaby wzrosnąć o około 43 proc. (przy założeniu, że nowi ubezpieczeni nie generowaliby wypłat świadczeń, i przy założeniu, że składki do FUS odprowadzane przez tych nowych ubezpieczonych byłyby równe średniej składce dla osób ubezpieczonych w warunkach obecnych przepisów). Oznaczałoby to, że liczba ubezpieczonych w 2013 r. musiałaby wynieść ponad 21 mln osób" - napisano.

Według danych ZUS na koniec 2012 roku liczba ubezpieczonych wyniosła 14,6 mln osób. (PAP)

map/ ana/