71 proc. badanych uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku - TNS Polska

23-09-2013 10:56
23.09. Warszawa (PAP) - 71 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, w poprzednim miesiącu sądziło tak 75 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Zdecydowana większość respondentów jest zdania, że, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 16 proc. badanych Polaków, a 13 proc. nie ma zdania na ten temat. W porównaniu do wyników z sierpnia bieżącego roku, oceny Polaków uległy nieznacznej poprawie. O 4 punkty procentowe spadł odsetek respondentów, którzy są przekonani, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, a o 2 punkty procentowe powiększyło się grono respondentów, którzy są zdania, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku" - napisano w komentarzu do badań.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 XI XII I II III IV V VI VII VIII IXwdobrym 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16% 15% 14% 14% 16%

w złym 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74% 77% 75% 75% 71%

brakzdania 14% 11% 10% 9% 10% 12% 10% 8% 11% 11% 13%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Według większości respondentów (68 proc.) polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. 47 proc. respondentów jest zdania, że jest to głęboki kryzys, a 21 proc. badanych, że gospodarka jest w stanie lekkiego kryzysu. 25 proc. respondentów uważa, że gospodarka się rozwija (według 2 proc. jest to dynamiczny rozwój, a 23 proc. badanych jest zdania, że gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju). 7 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. Porównując wyniki z poprzednim, sierpniowym pomiarem, ocena stanu gospodarki poprawiła się. O 6 punktów procentowych wzrosły pozytywne oceny stanu gospodarki, natomiast odsetek respondentów, którzy uważają, że polska gospodarka znajduje się obecnie w kryzysie spadł o 7 punktów procentowych" - napisano w raporcie.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

TNS podaje, że we wrześniu wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne.

"Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. Niemniej jednak, mimo że wskaźniki pozostają nadal ujemne, to obserwujemy ich poprawę" - napisano.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -48 -49 -60 -49 -60 -58 -58 -62 -61 -61 -55

STANGOSPODARKI -58 -54 -55 -48 -53 -58 -50 -62 -62 -56 -43

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25 -30 -28 -29 -16

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 września 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

map/ jtt/