55 proc. Polaków negatywnie odnosi się do przyjęcia euro - TNS Polska

25-06-2013 15:55
25.06. Warszawa (PAP) - 55 proc. Polaków negatywnie odnosi się do wprowadzenia euro w Polsce, pozytywną opinię na ten temat ma 11 proc. ankietowanych. 24 proc. nie widzi w tym ani nic złego, ani nic dobrego - wynika z badania zespołu badań społecznych OBOP w TNS Polska.

"Większość respondentów (55 proc.) uważa, że zamiana złotówki na euro będzie, ogólnie rzecz biorąc, czymś złym. Pozytywny stosunek do wprowadzenia euro ma mniej więcej co dziesiąty badany (11 proc.). Jedna czwarta osób (24 proc.) twierdzi, że nie będzie to ani dobre, ani złe. 8 proc. uczestników badania miało trudności z udzieleniem odpowiedzi" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z marcem bieżącego roku zmiany są nieduże i nieistotne - o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek osób negatywnie nastawionych do wspólnej waluty europejskiej. Spadł natomiast (o 3 punkty procentowe) odsetek tych, którzy uważają, że euro będzie czymś dobrym" - dodano.

PRZEWIDYWANE SKUTKI PRZYJĘCIA W POLSCE EURO

Jak wynika z badania większość Polaków uważa, że waluta euro wpłynie na sytuację ich gospodarstw domowych.

"65 proc. jest przekonana, że wpływ ten będzie negatywny, a tylko co jedenasty badany (9 proc.) uważa, że będzie on pozytywny. 16 proc. respondentów nie przewiduje żadnych zmian, a co dziesiąty badany (10 proc.) nie miał zdania na ten temat" - napisano.

"W porównaniu z poprzednim pomiarem sytuacja nie zmieniła się znacząco. O 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które twierdzą, że euro nie wpłynie na sytuację gospodarstw domowych, o tyle samo spadł udział tych, którzy przewidują wpływ niekorzystny" - dodano.

Większość respondentów (56 proc.) uważa także, że zamiana złotego na euro wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę.

"Przeciwnego zdania jest 18 proc. badanych, a 11 proc. twierdzi, że nie będzie miało to żadnego wpływu. 15 proc. uczestników badania miało trudności z udzieleniem odpowiedzi" - napisano.

"Od marca opinie dotyczące wpływu euro na gospodarkę nie zmieniły się znacząco. O 2 punkty procentowe spadł odsetek tych, którzy przewidują korzystne zmiany i o tyle samo wzrósł udział osób spodziewających się wpływu niekorzystnego" - dodano.

DATA PRZYJĘCIA

Według TNS Polska 44 proc. badanych uważa, że Polska nigdy nie powinna wejść do strefy euro. Podobny odsetek (45 proc.) jest przeciwnego zdania - 13 proc. jest zdania, że powinno się to stać w ciągu 5 najbliższych lat, tyle samo (13 proc.), że za około 6 do 10 lat i 19 proc., że za więcej niż 10 lat.

"Od marca wzrósł odsetek przeciwników wprowadzenia euro (z 37 proc. do 44 proc.) i zmalał udział zwolenników (z 52 proc. do 45 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-12 czerwca 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

jba/ ana/