43,4 proc. zadłużenia zagranicznego Polski nominowane było w euro - NBP

22-08-2013 15:28
22.08. Warszawa (PAP) - 43,4 proc. zadłużenia zagranicznego Polski nominowane było w euro - podał NBP w raporcie na temat bilansu płatniczego w I kwartale.

"W strukturze walutowej polskiego zadłużenia zagranicznego ogółem, na koniec marca 2013 r., zdecydowanie dominowały cztery waluty: euro - 43,4 proc., złoty - 35,5 proc., frank szwajcarski - 8,6 proc. oraz dolar amerykański - 8,3 proc." - napisano.

"Wysoki udział złotego w zadłużeniu zagranicznym wynika, w głównej mierze, z zakupu przez inwestorów zagranicznych dłużnych papierów wartościowych (obligacji Skarbu Państwa) wyemitowanych na rynek krajowy" - dodano.

Zadłużenie zagraniczne Polski na koniec I kwartału 2013 r. wyniosło 278.420 mln euro. (PAP)

map/ ana/