Zlecenia Stop i Limit w oprogramowaniu MT4

  • Aplikacja forexowa MT4 nie pozwala na dokonywanie zleceń oczekujących Stop i Limit przed egzekucją. Na ilustracji poniżej funkcja ta jest nieaktywna.

  • Aby dokonać zlecenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na właściwą pozycję w oknie Terminal, wybrać Modyfikuj lub usuń zlecenie. Przedstawiono to na poniższych ilustracjach:

  • Należy pamiętać, że z powodu wyświetlania frakcyjnych pipsów wartość 5 oznacza 0,5 pipsa, a wartość 50 oznacza 5 pipsów.

Przykład:

Zlecenie równe 200 punktów oznacza 20 pipsów.