Wykorzystanie EA w Live Tradingu

  • Aby umożliwić Live Trading, na zakładce Ogólne pod pozycją Handel należy zaznaczyć opcję "Umożliw handel".

Modyfikacja transakcji i innych parametrów

  • Zakładka Wpisz parametry pozwala użytkownikowi na zmianę parametrów. Można np. zmodyfikować wolumen transakcji poprzez zmianę ilości Lotów.

  • Kliknij przycisk OK, aby zastosować EA do wybranego wykresu. W prawym górnym rogu okna wykresu pojawi się nazwa EA oraz emotikona oznaczająca możliwość handlu.