Wskaźniki w analizie technicznej

By skuteczniej przewidywać przyszłe zmiany kursów, inwestorzy oprócz wykresów analizują wiele popularnych wskaźników.

 

Wskaźniki te można podzielić na następujące kategorie:

  • Wskaźniki trendu
  • Wskaźniki siły rynku (RSI)
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Wskaźniki impetu
  • Wskaźniki zmienności

 

Wskaźniki trendu

Trend jest tendencją zmiany cen. Podczas hossy, gdy kursy konsekwentnie rosną o rynku mówi się, że jest w trendzie wzrostowym. Natomiast podczas bessy, konsekwentne spadki kursów określa się mianem trendu spadkowego.

Trendy mogą dotyczyć różnych okresów czasu i mogą różnić się istotnością. Trend utrzymujący się w okresie wielu miesięcy lub lat, nazywamy głównym lub długoterminowym; trend dotyczący kilku dni określa się trendem wtórnym lub krótkoterminowym.

Wskaźniki służyć mogą do oceniania siły trendu i jego potencjalnej trwałości. Istotne jest zatem odróżnienie, czy wskaźnik sygnalizuje początek nowego trendu, czy osłabienie starego.

Jeśli wskaźnik pokazuje słabnący trend (często określa się to mianem dywergencji), lepiej wstrzymać się z otwieraniem pozycji zgodnej z panującym trendem, ponieważ prawdopodobieństwo jego zatrzymania lub odwrócenia rośnie.

Do wskaźników trendu powszechnie używanych w analizie technicznej zaliczamy linie trendu, kanały i średnie kroczące.

 

 

Wskaźniki impetu

Istnieje cała grupa wskaźników służących do mierzenia siły zmian kursu. Czym większa siła zmian, tym większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu.

Zmiany wartości obrotów i liczby otwieranych pozycji są innym bardzo prostym wskaźnikiem określającym umacnianie lub osłabianie się trendu. Przykładowo, jeśli wzrostowi kursu towarzyszy rosnąca wartość obrotów i liczba otwieranych transakcji, zyskuje on na sile, ponieważ więcej uczestników rynku kupuje i otwiera nowe długie pozycje.

 

 

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo powszechnie używane w analizie technicznej, by ustalić kiedy ruch kursu zgodny z trendem lub przeciwny do niego prawdopodobnie rozpocznie się lub zakończy.

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy kursu o znaczącej istotności, udowodnionej przeszłymi konsolidacjami lub odbiciami kursu. Uznaje się je za poziomy, w których popyt i podaż równoważą się. Przykładem wsparcia lub oporu mogłaby być linia trendu, którą ceny wielokrotnie testują i która ogranicza kurs w długim okresie. O kursach mówimy, że testują dany poziom wsparcia lub oporu. Nieudany test oznaczałby zakończenie próby przełamania poziomu wsparcia lub oporu i powrót do trendu.

 

 

Wskaźniki siły rynku

Wskaźniki siły rynku używane są do ocenienia chwilowej siły lub słabości danego ruchu kursu. Zazwyczaj zmiany cen na rynku mają największy impet na początku i najmniejszy na końcu. Czym jest on większy, tym większe jest prawdopodobieństwo jego kontynuacji.

 

 

Wskaźniki zmienności

Wskaźniki zmienności są miarą zakresu dziennych wahań cen w danym okresie czasu. Zmienność może być mierzona w oparciu o przeszłe ceny (zmienność historyczna) lub o przewidywane przyszłe zmiany cen (zmienność implikowana). Zmienność implikowana używana jest przy wycenie opcji, podczas której należy przyjąć założenie o zmienności ceny w czasie życia opcji. Sprzedający opcję może uważać, że zmienność ograniczy się w przyszłości, a kupujący może spodziewać się jej wzrostu.

Zmiany w implikowanej zmienności często poprzedzają zmianę cen i gwałtowne zmiany zmienności mogą sygnalizować zmiany w ruchach cen na rynku w najbliższym czasie.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.