Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Pasek narzędzi szybkiego dostępu jest położony w prawym górnym rogu platformy i zawiera następujące funkcje:

Utwórz nowe zlecenie

Po kliknięciu pojawi się okno z opcjami utworzenia nowego zlecenia rynkowego, zlecenia stop lub z limitem.

Wybór trybu Szybkiego handlu  

Dostępne są trzy tryby.

Pojedyncze kliknięcie  

Żądanie wysłania zlecenia rynkowego zostaje wykonane po jednym kliknięciu przycisku Buy lub Sell w panelu MarketWatch lub bezpośrednio na wykresie.

Podwójne kliknięcie  

Żądanie wysłania zlecenia rynkowego zostaje wykonane po dwukrotnym kliknięciu przycisku Buy lub Sell w panelu MarketWatch lub bezpośrednio na wykresie.

Szybki handel wyłączony  

W przypadku wyłączenia trybu Szybkiego handlu ekran ‘Utwórz nowe zlecenie’ będzie pojawiał się po każdym kliknięciu przycisków Buy i Sell zlokalizowanych w panelu MarketWatch i na wykresie.

Dźwięk włączony/wyłączony  

Funkcja włączania i wyłączania dźwięków w programie.

Układ   

Użytkownik może wybrać spośród trzech układów – ‘Układ domyślny’, ‘Układ Chart Trading, ‘Układ Charts Only’, ‘Układ Analizy rynku’. Do zmiany służy także przycisk F11.

Pełny ekran/Tryb okna  

Przełącza między pełnym ekranem a wyświetlaniem w oknie. Do zmiany służy także przycisk F12.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.