Oslo Børs/Oslo Stock Exchange - zmiana ratingówSymbol instrumentu Walor Obecny rating Nowy rating Różnica
REC:xosl
REC Silicon 7 6 -1
SDRL:xosl SeaDrill Ltd 2 3 1