Jak obniżyć koszt kredytu?

Currency loans are an important part of many Polish companies’ capital structure. However, borrowing in a foreign currency requires currency risk management skill. Because of large potential movements in exchange rates, foreign currency denominated loans should not be considered in terms of interest cost alone.  The cost of hedging exchange rate risk must also be taken into account, in determining the all-in costs and benefits.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.