Trendy rynkowe

Prognozy gospodarcze dla Japonii i ich wpływ na rynek w Q2 2024 roku

W historycznym posunięciu Bank Japonii (BoJ) podniósł koszt pieniądza po raz pierwszy od 2007 r., sygnalizując odejście od ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej. W tym artykule omawiamy implikacje tej decyzji, reakcję jena i potencjalny przyszły kierunek japońskiej polityki pieniężnej.

Czytaj także:
 

 

Działania BoJ i reakcja rynku

Krótkoterminowa stopa procentowa została ustalona w przedziale od 0 do 0,1%, podczas gdy cel dla długoterminowych obligacji rządowych został obniżony. BoJ będzie nadal kupował obligacje rządowe, ale bez wyraźnego celu. Ponadto instytucja będzie stopniowo ograniczać i ostatecznie zaprzestanie kupowania ETF-ów, REIT-ów, komercyjnych papierów wartościowych i obligacji korporacyjnych. Jednak pomimo tych środków jen zareagował negatywnie na decyzję, utrzymując niepewność.
 

Jastrzębi czy gołębi wzrost stóp?

Posunięcie BoJ może być postrzegane jako krok w kierunku odejścia od ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej. Jednak ta podwyżka stóp jest raczej „gołębią” korektą niż wyraźnym sygnałem cyklu zacieśniania. Aby jen zyskał, bank centralny musiałby zasugerować prawdziwy cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Rynek walutowy już wcześniej wycenił podwyżkę stóp, stąd reakcja na rynku.
 

Czytaj także:
 

 

Znaczenie inflacji

Kluczowym czynnikiem w przyszłości będzie inflacja. Jeśli pojawią się oznaki, że inflacja uparcie utrzymuje się na poziomie 2%, mogą nastąpić dalsze ruchy w kierunku normalizacji polityki pieniężnej. Nie jest jednak jasne, czy BoJ planuje w tym momencie rozpocząć intensywny cykl podwyżek stóp procentowych.
 

Kurs USD/JPY

Po decyzji kurs USD/JPY osiągnął historyczne maksima, przekraczając poziom 151,00. Zwiększa to ryzyko możliwej interwencji walutowej ze strony BoJ lub Ministerstwa Finansów w celu przeciwdziałania aprecjacji jena.
 

Podsumowanie

Decyzja Japonii o porzuceniu ujemnych stóp procentowych oznacza znaczącą zmianę w jej nastawieniu do polityki pieniężnej. Podczas gdy reakcja rynku była początkowo negatywna, ogólny kierunek japońskiej polityki pieniężnej i implikacje dla jena pozostają niepewne. Inflacja będzie odgrywać kluczową rolę w określaniu przyszłych posunięć banku centralnego. Inwestorzy powinni uważnie monitorować rozwój sytuacji i być przygotowani na potencjalne interwencje walutowe w celu zarządzania aprecjacją jena.
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.