Trendy rynkowe

Prognozy gospodarcze dla Europy i ich wpływ na rynek w Q2 2024 roku

Artykuł zawiera analizę krajobrazu gospodarczego Europy i rzuca światło na ich znaczący wpływ na rynek w 2024 roku. Zagłębiamy się w obecny stan gospodarki strefy euro, koncentrując się na kluczowych wskaźnikach, takich jak wzrost PKB, indeksy menedżerów zakupów (PMI), inflacja i polityka banków centralnych. Dodatkowo ocenimy perspektywy dla pary walutowej EUR/USD oraz potencjał luzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EBC) i Rezerwę Federalną (Fed).

Czytaj także:
 

 

Gospodarka strefy euro i wskaźniki PMI

Gospodarka strefy euro doświadczyła niewielkiego spadku w trzecim kwartale 2023 r., a podobny wynik spodziewany jest w kolejnych miesiącach. Wskaźniki PMI dla sektora usług i produkcji wskazują na słabe wyniki gospodarcze, przy czym wartości poniżej progu 50 punktów oznaczają spadek gospodarczy.
 

Wyzwania w sektorze produkcyjnym

Sektor produkcyjny stoi w obliczu wyzwań, takich jak wyższe stopy procentowe, słaby popyt globalny i zmniejszona konkurencyjność cenowa z powodu aprecjacji euro. Chociaż wskaźnik PMI dla przemysłu nieznacznie się poprawił, pozostaje na ujemnym poziomie, potencjalnie wpływając na poziom produkcji w nadchodzących miesiącach.
 

Branża budowlana i prognozy gospodarcze

Problemy w branży budowlanej już się ujawniły ze względu na wysokie koszty finansowania i dynamiczny wzrost kosztów budowy, wpływając na popyt na usługi w tym sektorze. Najnowsze prognozy EBC przewidują realną stopę wzrostu PKB na poziomie 0,8% w 2024 r., ze stopniowym wzrostem do około 1,5% do 2025 roku. Prognozy te zostały jednak skorygowane w dół w stosunku do poprzednich szacunków, co wskazuje na ostrożną ścieżkę ożywienia.
 

Czytaj także:
 

 

Trendy inflacyjne i polityka EBC

Stopy inflacji w strefie euro spadły, głównie z powodu niższych cen żywności. Oczekuje się, że ceny towarów przemysłowych, z wyłączeniem energii, również spadną, ponieważ firmy przeniosły wzrost kosztów na konsumentów. Ceny usług znajdują się jednak pod presją wzrostową ze względu na dynamiczny wzrost płac. Prognozy inflacyjne EBC przewidują wzrost inflacji bazowej i zasadniczej o 2,7% w 2024 r., czyli nadal powyżej celu 2%.
 

Komunikacja EBC i stopy procentowe

Komunikat prezes EBC Christine Lagarde po grudniowym posiedzeniu miał na celu zarządzanie oczekiwaniami rynku co do obniżek stóp procentowych. Podczas gdy rynek spodziewał się obniżek, jej wypowiedzi wskazywały na bardziej ostrożne podejście. Koncentracja EBC na kontrolowaniu inflacji, szczególnie w kontekście presji płacowej, sugeruje potencjalne opóźnienie obniżek stóp procentowych w porównaniu z Fed.
 

Perspektywy pary walutowej EUR/USD

Oczekiwania obniżek stóp procentowych zarówno przez EBC, jak i Fed wpłynęły na kurs EUR/USD. Choć spodziewane są korekty, ich zakres i tempo mogą różnić się od obecnych oczekiwań rynkowych. Rozbieżność polityk monetarnych podkreśla bardziej „gołębie” podejście Fed w porównaniu z EBC.
 

Podsumowanie

Gospodarka strefy euro stoi w obliczu ciągłych wyzwań, w tym słabych wskaźników ekonomicznych, presji inflacyjnej i niepewności związanej z polityką pieniężną. Podczas gdy EBC przewiduje ostrożne ożywienie, potencjalne cięcia stóp procentowych i wyniki pary walutowej EUR/USD pozostają niepewne. Inwestorzy powinni uważnie monitorować rozwój sytuacji gospodarczej, politykę banków centralnych i oczekiwania rynku, aby poruszać się w zmieniającej się dynamice gospodarki strefy euro i globalnego rynku walutowego.
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.