Nazwa Wyszukiwania

Dolna część okna wyszukiwania zawiera pole tekstowe, w którym można dodać nazwę dla wyszukiwania. Zmienia się ona automatycznie na nazwę ostatniej zaznaczonej grupy lub ostatniego symbolu dodanego do listy. Należy zawsze nadawać opisową nazwę zgodną z przeznaczeniem wyszukiwania. Będzie ona widoczna w oknie wyszukiwania (C).

Ostatnim krokiem w tworzeniu prostego wyszukiwania jest kliknięcie przycisku “Utwórz Wyszukiwanie” widocznego na wyskakującym oknie.