Nazwa Wyszukiwania

Dolna część okna wyszukiwania zawiera pole tekstowe, w którym można dodać nazwę dla wyszukiwania. Zmienia się ona automatycznie na nazwę ostatniej zaznaczonej grupy lub ostatniego symbolu dodanego do listy. Należy zawsze nadawać opisową nazwę zgodną z przeznaczeniem wyszukiwania. Będzie ona widoczna w oknie wyszukiwania (C).

Ostatnim krokiem w tworzeniu prostego wyszukiwania jest kliknięcie przycisku “Utwórz Wyszukiwanie” widocznego na wyskakującym oknie.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.