Filtry Zaawansowanego Wyszukiwania

Aby utworzyć filtr “Zaawansowanego Wyszukiwania” dla nowego lub istniejącego wyszukiwania, należy kliknąć w link “Wyszukiwanie Zaawansowane” pod opcjami prostego wyszukiwania.

Pojawi się ekran Zaawansowanego Wyszukiwania zawierający listę dodatkowych kryteriów oraz trzy oddzielne zakładki dla Formacji, Formacji Fibonacciego i Kluczowych Poziomów. Każda zakładka zawiera współczynniki pomagające w osiągnięciu możliwie dokładnych wyników wyszukiwania formacji lub poziomu.

Zaznaczona zakładka ma kolor jasnoszary, a niżej można modyfikować kryteria filtrowania wyników.

UWAGA: Kryteria zaawansowanego wyszukiwania nie mogą być zbyt ograniczające. Może zdarzyć się, że dwa lub trzy współczynniki powodują brak wyników. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat “Nie znaleziono formacji”, należy upewnić się, że kryteria wyszukiwania nie są zbyt restrykcyjne.

Każdy zestaw kryteriów wyszukiwania zostanie omówiony w osobnej sekcji poniżej.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.