Filtry Zaawansowane: Formacje Fibonacciego

Zakres Cenowy

Ta funkcja jest przydatna głównie w skanowaniu rynków Equities i CFD. Użytkownik może określić minimalny i maksymalny zakres cen, np. żeby ograniczyć liczbę akcji centowych lub bardzo kosztownych akcji.

 

Kierunek

Wyniki wyszukiwania mogą być filtrowane według kierunku spodziewanego ruchu ceny po rozpoznaniu formacji. Każda formacja może wskazywać na byka lub niedźwiedzia. Użytkownik może wybrać interesujący go kierunek.

 

Minimalna Długość Formacji

Długość formacji określana jest przy pomocy liczby świec (słupków) na wykresie. Dla przykładu, formacja o długości 30 na wykresie o skali 1 słupek = 60 minut oznacza, że formacja powstawała 30 godzin.

Dłuższe formacje zwykle cechują się wyższą jakością, dlatego te krótsze można wyeliminować z wyników regulując przedział czasowy.

 

Wskaźniki Jakości Formacji Fibonacciego

Trzy obiektywne wskaźniki określają jakości formacji Fibonacciego. Poniżej omawiany jest każdy z nich.

Wskaźniki te określają atrakcyjność formacji. Formacja o wysokiej jakości będzie miała bardziej symetryczny, proporcjonalny wygląd. Ogólna ocena jakości jest średnią arytmetyczną wszystkich czynników.

Jakość jest podawana w liczbie od 0 do 10, gdzie 10 wskazuje najwyższą jakość, a 0 - najniższą. Jakość wyszukiwanych formacji regulowana jest za pomocą suwaka (ilustracja poniżej).

Klarowność
Wskazuje poziom “szumu” na wykresie. Większa liczba ruchów oznacza niską klarowność.

 

Symetria Czasu
Stopień zbieżności różnic w czasie występowania punktów zwrotnych ze wskaźnikami Fibonacciego obecnymi w poziomach ceny.

 

Symetria Ceny
Stopień zgodności rozpoznanych wskaźników z teoretycznymi wskaźnikami Fibonacciego (przy dopuszczalnym marginesie błędu). Im mniejszy margines błędu, tym większa symetria ceny.

 

Rodzaje Formacji Fibonacciego
Autochartist rozpoznaje 6 rodzajów formacji. Każdy z nich może być zaznaczony w filtrze Zaawansowanego Wyszukiwania. Kliknięcie ikony obok formacji   powoduje wyświetlenie jej opisu.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.