[F] Panel Wyników: WYGASŁE Okazje Handlowe

Aby zobaczyć ten panel, należy kliknąć na zakładkę ‘Wygasłe Okazje Handlowe’, po czym zostanie ona podświetlona na kolor ciemnoszary. Panel zawiera listę wszystkich nieaktualnych wyników wyszukiwania zaznaczonego w Panelu Wyszukiwania (C).

Wynik wygasa, gdy ma miejsce wydarzenie sprawiające, że oczekiwany rezultat staje się mało prawdopodobny lub niemożliwy, lub gdy oczekiwany wynik miał miejsce, a cel został osiągnięty. Przykładem są sytuacje, gdy cena zaczyna stopniowo oddalać się od docelowego poziomu utworzonej formacji lub gdy zostanie ukończona nowa formacja (w tej sytuacji utworzona formacja wygasa, ale pojawia się nowa możliwa formacja). Przykłady zamieszczono na poniższej ilustracji.

Informacje w tej zakładce są przedstawione w taki sam sposób, jak w przypadku zakładki Aktywne Okazje Handlowe. Więcej szczegółów o sposobie wyświetlania wyników zawarto w poprzedniej sekcji (E).