Kryptowaluty

Inne kryptowaluty – co inwestor powinien o nich wiedzieć?

23-07-2019
Bitcoiny to nie jedyne kryptowaluty. Kursy, notowania pozostałych, mniej znanych ale również atrakcyjnych, można znaleźć na wielu portalach finansowych. Zyskują one coraz większa popularność. Charakteryzują się również wysoką zmiennością.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • jak nazywają się najpopularniejsze kryptowaluty,

  • kim byli ich twórcy,

  • dlaczego warto inwestować w kontrakty CFD na kryptowaluty.

 

Kryptowaluty - co kopać?

 

Zwolennicy szyfrowania danych, czynności potocznie nazywanej „mining” czyli kopanie, mogą wykorzystywać ten sposób na rynku nie tylko bitcoina, ale także innych kryptowalut, takich jak: ethereum, litecoin czy ripple.

 

Ethereum

 

Początek ethereum – tzw. „bitcoina 2.0” sięga końca 2013 roku. Pierwotne zarysy stworzone zostały przez rosyjskiego progra­mistę Vitalika Buterina. Fundusze na rozpoczęcie projektu zostały zebrane poprzez sprzedaż pierwszych tokenów ETH na zasadzie crowdfundingu poprzez ICO. Pozwoliło to na uruchomienie sieci 30 lipca 2015 roku. Za samym projektem sieci stała spółka Ethereum Switzerland GmbH.

 

Ethereum vs bitcoin

 

Podobnie jak w przypadku bitcoina, działanie ethereum oparte jest na technologii blockchain. Służy ona do:

  • utworzenia platformy pozwalającej na zawieranie inteligent­nych kontraktów (smart contracts), przy równoczesnej eliminacji wszelkich pośredników;
  • budowy aplikacji, przy użyciu sieci peer-to-peer.

 

Sieć, która umożliwia realizację tych celów, to Ethereum Virtual Ma­chine (EVM). Same tokeny, które służą realizacji płatności oraz speł­niają funkcje podobne do bitcoina, zwane są Etherami. Ich cel jest jednak subsydiarny – podkreśla to fakt, że ethereum jest w główniej mierze platformą, a nie środkiem płatności. Ether jest z kolei paliwem dla odpowiedniego funkcjonowa­nia kontraktów czy aplikacji tego typu.

Ethereum oparte jest na odmiennym od bit­coina algorytmie zwanym Ethash. Wydoby­cie tokena możliwe jest poprzez kopanie, podobnie jak w przypadku najpopularniejszej kryptowaluty. Przesyłanie płatności za pomocą ETH, w przeważającej mierze jest bardzo szybkie, w przypadku dużego zainteresowania działanie sie­ci może jednak ulec znacznemu spowolnieniu.

Ethereum jest projektem o dużym potencja­le i wielu zastosowaniach. Na przyszły kurs wpływ może mieć aktualizacja protokołu Raiden, który podobnie jak w przypadku Li­ghting Network dla BTC ma zmniejszyć koszt oraz czas transakcji. Rozwój smart contrac­tów oraz coraz popularniejsze finansowanie za pomocą ICO z pewnością pozwalają patrzeć optymistycznie na przyszłość ETH.

 

Litecoin

 

Pierwszy litecoin (LTC lub XLC) powstał w październiku 2011 roku. Jest to druga w historii kryptowaluta, która w sposób wyraźny wzo­rowana była na przodującym bitcoinie. Silną inspirację zauważyć można również w samej nazwie waluty. W przeciwieństwie do bit­coina, twórca tzw. “cyfrowego srebra” nie kreuje wokół siebie aż tak dużej tajemnicy – jest to znany szerzej Charlie Lee. Osoba stojąca za litecoinem jest programistą, którego część kariery toczyła się za drzwiami korporacji Google. Bieg stabilnej kariery Charlesa Lee zmieniła decyzja o podjęciu współpracy z Coinbase. Litecoin zyskał na rynku sporą uwagę, jednocześnie szybko zajmując na nim ugrun­towaną pozycję.

Litecoin jest elektronicznym systemem płatności, który funkcjonuje dzięki sieci peer-to-peer. Proces wydobycia kryptowaluty jest bardzo podobny do schematu zachowanego w przypadku bitcoina, bazuje on jednak na tzw. algorytmie Scrypt, który zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Ponadto bloki zawierające zaszyfrowane dane, generowane są w czasie 4 razy szybszym od BTC. Oznacza to, że cały łańcuch jest w stanie obsłużyć dużo większą liczbę transakcji bez częstej potrzeby aktualizacji oprogramowania.

 

Ripple

 

Ripple (XRP) istnieje od 2012 roku, początki samej idei sięgają jed­nak okresu dużo wcześniejszego, bo już roku 2004. Głównym za­daniem przypisywanym tej kryptowalucie jest wsparcie instytucji w realizacji szybkich i tanich, a zarazem bezpiecznych przelewów środków pieniężnych. Jednym z celów twórców jest możliwość re­alizacji transferu pieniądza bez względu na walutę oraz kraj doce­lowy przekazu (płatności transgraniczne), przy jednoczesnym ob­niżeniu kosztów. Na oficjalnej witrynie internetowej Ripple znaleźć można kalkulator, dzięki któremu obliczyć da się oszczędności da­nego banku, które generowane są dzięki zastosowaniu procesów związanych z kryptowalutą. Dla banku, który wykonuje transakcje międzynarodowe w zakresie 15 mln dolarów rocznie, potencjalne oszczędności sięgać mogą nawet 130 tys. dolarów. Na chwilę obec­ną z Ripple współpracują już instytucje takie jak m.in. Accenture, Deloitte, UniCredit Group, czy nawet National Australia Bank, bądź Bank of England. Twórca samej idei, to Ryan Fugger. Osoba aktu­alnie zarządzająca całym projektem, to Brad Garlinghouse, który w trakcie swojej kariery zasiadał m.in. w zarządzie Yahoo.

 

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z: