Wskaźniki zmienności

Wstęgi Bollingera

Wstęga Bollingera to narzędzie składające się z linii (tzw. wstęg) opartych na zmienności kursu i znajdujących się powyżej i poniżej średniej kroczącej narysowanej na wykresie ceny. Stosuje się je do określenia zasięgu szczytów i dołków cenowych w kanale na podstawie aktualnej średniej kroczącej i przeszłej zmienności. Rozpiętość wstęg Bollingera dostosowuje się do zmienności kursu: większa zmienność powoduje szerszą rozpiętość wstęg, a spadek zmienności powoduje zawężenie tego zakresu. Zbliżanie się kursu do dolnej i górnej wstęgi Bollingera jest miarą zmienności na rynku. Niektóre strategie inwestycyjne mogą wykorzystywać takie ruchy kursów, zakładając kupno, gdy kurs jest blisko dolnej, a sprzedaż gdy kurs zbliża się do górnej wstęgi.