Aktualności

Rolowanie 19.05.2020 – wartości ostateczne
2020-05-19 23:41
Aktualności
Rolowanie 19.05.2020 – wartości ostateczne
TMS Trader OILBRNT.std dla pozycji długiej -45 pkt., dla pozycji krótkiej 35 pkt. HOIL.std dla pozycji długiej -492 pkt., dla pozycji krótkiej 292 pkt. NATGAS.std dla pozycji długiej -161 pkt., dla...
Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja
2020-05-19 21:52
Aktualności
Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja
Rolowanie na instrumencie TNOTE zostaje przesunięte na dzień 28.05.2020.
Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja
2020-05-18 22:48
Aktualności
Rolowanie 19.05.2020 – aktualizacja
TMS Trader 19.05.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.std, HOIL.std, NATGAS.std, OILBRNT.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych...
Rolowania w nadchodzącym tygodniu
2020-05-15 00:28
Aktualności
Rolowania i święta w nadchodzącym tygodniu
Rolowania 19 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS, OIL.BRENT, TNOTE. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach...
Rolowania oraz dywidendy w nadchodzącym tygodniu
Rolowania 19 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.pro, GASOLIN.std, HOIL.pro, HOIL.std, NATGAS.pro, NATGAS.std, OILBRNT.pro, OILBRNT.std. W związku z tym rachunki...
Rolowania - wartości naliczone
2020-05-14 23:09
Aktualności
Rolowania - wartości naliczone
Wartości naliczone: ES.35 dla pozycji długiej 38.9 pkt. dla pozycji krótkiej -38.9 pkt. FR.40 dla pozycji długiej 115 pkt. dla pozycji krótkiej -115 pkt. NL.25 dla pozycji długiej 90 pkt. dla...
Rolowania - wartości naliczone
2020-05-14 23:08
Aktualności
Rolowania - wartości naliczone
Wartości naliczone: ES35.pro dla pozycji długiej 34.9 pkt. dla pozycji krótkiej -42.9 pkt. ES35.std dla pozycji długiej 34.9 pkt. dla pozycji krótkiej -42.9 pkt. FR40.pro dla pozycji długiej 107.5...
Rolowania - aktualizacja
2020-05-13 22:50
Aktualności
Rolowania - aktualizacja
14 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES.35, FR.40, NL.25, US.VIX. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną...
Rolowania - aktualizacja
2020-05-13 22:43
Aktualności
Rolowania - aktualizacja
14 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES35.std, ES35.pro, FR40.std, FR40.pro, NL25.std, NL25.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na...
Handel na: COFFEE.pro, COFFEE.std, COFFEE, COCOA.pro, COCOA.std, COCOA, SUGAR.pro, SUGAR.std, SUGAR
Z powodu Bank Holiday (08.05.2020) w Wielkiej Brytanii handel na następujących instrumentach będzie zmieniony: COFFEE.pro, COFFEE.std, COFFEE, COCOA.pro, COCOA.std, COCOA, SUGAR.pro, SUGAR.std, SUGAR...