Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Tygodniowe   •   13-12-2019 16:21
Ostatni regularny tydzień w tym roku zapowiada się optymistycznie w klimacie zbudowanym na porozumieniu handlowych USA i Chin oraz wyparowaniu ryzyka bezumownego brexitu. Ale przy odstawieniu na bok czynników geopolitycznych, wzrasta znaczenie danych makro, a tu ciągle nie widać solidnych oznak przyspieszenia ożywienia. Rynki mogą być pełne nadziei na poprawę, ale kredyt zaufania nie będzie wieczny.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: PMI, Ifo, BoE, Riksbank, Norges Bank, BoJ, rynek pracy z Australii, PKB z NZ, CPI z Kanady

W USA indeksy PMI (pon), NY Empire State (pon) czy Philly Fed (czw) powinny pomóc określić kondycję aktywności biznesu, szczególnie kiedy ostatnie szacunki ISM pozostawiły mieszane nastroje. Mocne odczyty w połączeniu z pasywnym Fed i solidną postawą rynku pracy powinny budować obraz przyjazny bardziej ryzyku i rynkowi akcji, a niekoniecznie dla USD.

W strefie euro wskaźniki PMI (pon) mogą zasygnalizować próby odbijania w przemyśle, ale ciekawszym będzie, czy sektor usługowy „nie zaraził się” apatią? Przy nowych strajkach we Francji ryzyka przeważają po stronie rozczarowania. W Niemczech indeks Ifo powinien wzrosnąć, odzwierciedlając poprawę w indeksach ZEW i Sentix. Byłoby to miłym impulsem dla kupujących EUR, którzy powoli odzyskują inicjatywę.

W Wielkiej Brytanii porządkowanie po wyborach z formowaniem nowego rządu, expose premiera (czw) i potencjalnym rozpoczęciem prac nad ustawą brexitowa (pt). Z danych w następnym tygodniu trudno będzie odsiać niepewność o wynik wyborów i przyszłość brexitu, więc do wahnięć względem prognoz należy podchodzić z rezerwą. Posiedzenie Banku Anglii (czw) powinno przynieść utrzymanie stopy procentowej bez zmian, ale przy dysydentach chcących cięcia. Ostatnim razem było ich dwóch – większa liczba podsienie ryzyko obniżki na początku przyszłego roku. GBP może być ponownie wrażliwy na czynniki makro, szczególnie przy nawisie długich pozycji budowanych przed wyborami.

W Szwecji Riksbank idzie pod prąd i niemal na pewno dokona podwyżki stóp procentowych (czw). Świadomość ryzyk wynikających z ujemnych stóp procentowych skłania bank do podwyżki, pomimo zagrożeń dla perspektyw inflacji i wzrostu. W projekcji bank powinien zasugerować brak zmian w przyszłym roku, co powinno być neutralne dla SEK. Korona ma potencjał do umocnienia, o ile klimat globalny nie będzie generował nieprzyjemnych niespodzianek.

Dla odmiany Norges Bank (czw) nie dokona zmian w poziomie stóp procentowych. Dane od ostatniego posiedzenia nie zmieniły obrazu gospodarki, co powinno prowadzić do utrzymania dotychczasowego nastawienia z neutralną ścieżką na kolejne miesiące, ale z podtrzymaniem wyższego prawdopodobieństwa dla podwyżki. Jeśli to by uległo zmianie, NOK będzie tracił.

W Polsce mamy wysyp danych makro (śr-pt), które (pomijając wahania sezonowe) powinny wskazać na stabilizację aktywności gospodarczej. Ponieważ RPP na każdym kroku potwierdza chęć utrzymania stóp procentowych bez zmian w 2020, a prawdopodobnie też i w 2021 r., dane nie są katalizatorem dla rynku walutowego. EUR/PLN wrócił do korytarza utrzymywanego przez większość czasu w ciągu ostatnich 18 miesięcy (4,26-4,32) i nie sądzimy, aby miał z niego się wychylać.

Na grudniowym posiedzeniu Bank Japonii (śr-czw) powinien utrzymać parametry polityki monetarnej bez zmian. Przy innych głównych bankach (głównie Fed) przechodzącym w tryb wiat-and-see, BoJ nie musi kontrować dodatkowym luzowaniem. Szczególnie, że każde posunięcie byłoby bardzo ryzykowne w skutkach ubocznych dla sektor bankowego. JPY może skupić się na wycenie ryzyka globalnego.

W Australii wydarzeniem tygodnia będzie raport z rynku pracy (czw). Niski przyrost zatrudnienia lub kolejny ubytek miejsc pracy może podbić stopę bezrobocia do 5,4 proc., co otwiera dyskusję o kolejnej obniżce stopy procentowej na najbliższym posiedzeniu w lutym. To może hamować umocnienie AUD wynikające z korzystnego wpływu czynników globalnych. W Nowej Zelandii brak paniki w szeregach RBNZ i poprawa w indeksach aktywności biznesowej stały się paliwem do odbicia NZD. Odczyt PKB za III kw. (śr) może podtrzymać ten trend.

Informacje o finalizacji prac na USMCA, pozytywny sentyment globalny i wyższe ceny ropy tworzą razem klimat przyjazny umocnieniu CAD lub przynajmniej utrzymaniu USD/CAD na miesięcznych minimach. Ale w tle czai się ryzyko gołębiego zwrotu Banku Kanady po tym, jak spekulacje obudził silnie rozczarowujący raport z rynku pracy. W następnym tygodniu testem zaufania będą dane o inflacji (śr) – słaby odczyt odsuwający inflację od celu 2 proc. wzmocni gołębie oczekiwania. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.