Międzynarodowe zasady Incoterms

15-10-2020 13:23
Międzynarodowa Izba Handlowa stworzyła zasady Incoterms w celu ułatwienia zawierania międzynarodowych umów handlowych. Wytyczne nie są obligatoryjne, jednak stosowanie ich przy obrocie dobrami materialnymi jest bardzo pomocne. Zwłaszcza, że w różnych krajach import i eksport może być regulowany inaczej.

Reguły Incoterms określają:

  •  kto ponosi odpowiedzialność i ryzyko transportu
  •  kto bierze na siebie koszty przewozu
  •  kto bierze na siebie koszty cła
  •  kto bierze na siebie koszty ubezpieczenia towaru

Od stycznia posługujemy się standardem Incoterms 2020, który zawiera jedenaście podstawowych reguł:

EXW – Ex-Works – z zakładu

W przypadku EXW po stronie sprzedającego ciążą jedynie koszty przygotowania towaru do odbioru, takie jak sprawdzenie jakości czy koszty opakowań i oznaczeń. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary zostaną odebrane w jego magazynie lub innym, wcześniej ustalonym, miejscu. W tym przypadku kupujący bierze odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z kwestiami tranzytowymi, takie jak: cła, podatki i transport. Trzeba wiedzieć również, że kupujący zobowiązuje się do zwrócenia sprzedającemu wszelkich kosztów, które ten poniósł, pomagając przygotować odpowiednie dokumenty transportowe.

FCA – Free Carrier – franco przewoźnik

40 proc. wszystkich umów zawieranych jest na podstawie FCA (Free Carrier). Przeniesienie ryzyka oraz kosztów ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary odbierze przewoźnik kupującego. Sprzedawca ponosi koszty: uzyskania licencji i pozwoleń związanych z eksportem, odpowiedniego oznakowania towaru, kontroli jakościowej oraz zawiadomienia kupującego o przekazaniu towaru przewoźnikowi. Kupujący z kolei ponosi wszelkie koszty związane z transportem towaru od momentu jego przekazania. 

CPT – Carriage Paid To – koszty transportu opłacone do

W przypadku CPT sprzedawca jest zobowiązany do przekazania przewoźnikowi kupującego towaru w wyznaczonym miejscu i terminie. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego dokonuje się w momencie, gdy towar jest przekazany dalej. W dalszym ciągu sprzedający ponosi koszty związane z transportem - z wyjątkiem cła i wszelkich podatków związanych z tranzytem. Kupujący zaczyna ponosić koszty dopiero w momencie dostarczenia towaru.

CIP – Carriage And Insurance Paid To – koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary odbierze przewoźnik. W dalszym stopniu eksporter ponosi koszty transportu i podstawowego ubezpieczenia. Dodatkowo sprzedający ponosi koszty związane z kosztami opakowania, znakowania, czy z wszystkimi formalnościami związanymi z eksportem i tranzytem.

DAP – Delivered At Place – dostarczone do miejsca

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary znajdą się we wskazanym miejscu i zostaną przygotowane do rozładowania. Sprzedający bierze na siebie wszelakie koszty związane z towarem i jego transportem, aż do momentu dostarczenia. Kupujący zobowiązany jest jedynie do opłacenia kosztów odprawy importowej i reszty kosztów od momentu przejęcia przez niego towaru.

DPU – Delivered at Place Unloaded – dostarczone do miejsca, wyładowane

Przeniesienie ryzyka i kosztów ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary zostają rozładowane i przekazane kupującemu. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia wszelkich formalności związanych z importem oraz jego dalszym transportem od momentu odebrania.

DDP – Delivered Duty Paid – dostarczone, cło opłacone

Sprzedający ponosi pełne ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego rozładowania. Odpowiedzialny jest również za opłacenie ceł i wszelkich podatków związanych z transportem. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów dopiero od momentu odebrania rozładowanego towaru.

FAS – Free Alongside Ship – franco wzdłuż burty statku

Przeniesienie ryzyka i kosztów ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary zostaną dostarczone wzdłuż burty statku. Wymaga to wcześniejszego podania portu nadania. Od tego momentu całe ryzyko i koszty bierze na siebie kupujący.

FOB – Free On Board – franco statek

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie, gdy towary zostaną dostarczone na statek. W momencie załadowania towaru i opłacenia kosztów odprawy eksportowej sprzedający przestaje ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za powierzony towar, włącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia.

CFR – Cost And Freight - koszt i fracht

Sprzedający dostarcza towar na statek w miejscu wybranym przez kupującego. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie dostarczenia towarów na jednostkę pływającą. Sprzedawca ponosi koszty odprawy eksportowej i dostarczenia towaru na statek oraz wszelkie koszty związane z uszkodzeniem towaru zanim ten trafi na pokład. Od FOB różni się tym, że sprzedający ponosi również koszty frachtu.  Po stronie kupującego są koszty związane z kwestiami importowymi, odprawy importowej czy wszystkie koszty związane z uszkodzeniem i kradzieżą towaru, gdy ten będzie już załadowany na statek.

CIF – Cost, Insurance and Freight – koszt, ubezpieczenie, fracht

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego dokonuje się w momencie dostarczenia towarów na statek. Sprzedawca ponosi ryzyko do momentu załadowania towarów na jednostkę pływającą. Jest jednak również zobowiązany do pokrycia kosztów frachtu i minimalnego ubezpieczenia. W przypadku, gdy kupującemu zależy na bardziej kompleksowych usługach ubezpieczeniowych, musi sam pokryć ich koszt.

Być może zainteresuje Cię również:

2021-02-11 14:15
Prognozy walutowe 2021 [zapis webinaru]
2020-10-15 13:23
Międzynarodowe zasady Incoterms
2020-10-06 13:06
Przed wyborami w USA [VIDEO]
2020-09-23 16:19
Trendy na rynku walut - nagranie z konferencji ABC Inwestowania
2020-08-12 13:19
Zmienność EUR/PLN spada, wraz z nią ceny opcji
2020-07-27 17:35
Nadmorska akcja edukacyjna trwa!
2020-07-24 11:46
Potężna fala słabości dolara, pandemiczny wystrzał USD/PLN wymazany
2020-07-10 14:52
TMS szkoli zachodniopomorskich przedsiębiorców
2020-07-05 13:13
Bartosz Sawicki o hedgingu dla Pulsu Biznesu
2020-07-02 08:40
Prognozy dla złotego i głównych walut [VIDEO]
2020-06-10 10:02
Zabezpieczanie ryzyka w kryzysie: jak radzą sobie firmy?
2020-05-21 12:33
6 kroków do skutecznej strategii zarządzania ryzykiem
2020-02-21 08:23
Brylanty, szampan, torebki i EUR/USD
2020-01-25 09:11
Liderzy biznesu boją się niepewności [WYNIKI BADAŃ]

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.